Datu apstrāde

Personas datu uzkrāšana un izmantošana

OTTO ir tiesības uzkrāt un apstrādāt personas datus, kurus Pasūtītājs paziņojis OTTO, un nepieciešamības gadījumā nodot tos trešajai personai pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai analīzei un savas saimnieciskās darbībai plānošanai. OTTO tāpat ir tiesības Pasūtītāja dzīvesvietas vai atrašanās  vietas adresi izmantot reklāmas un citas informācijas izplatīšanai Pasūtītājam savas saimnieciskās darbības ietvaros. OTTO tiesības attiecas arī uz uzņēmumiem, kas ietilpst vienā koncernā ar OTTO, un personu, kurai OTTO atdod no līguma izrietošās prasības. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu datu uzkrāšanu un izmantošanu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams no līguma izrietošas prasības piedzīšanai vai Līguma izpildei.